ஒரு இந்தியன் எத்தனை வரி தான் கட்டுவது?

0

tax-large(நகைச்சுவை கேள்வி பதில்-பதிவு )

இந்திய வரி .அமைப்புகள் எந்த அளவிற்கு மக்கள் மீது திணிக்க படுகின்றன என்பதற்கு ,கீழே உள்ள கேள்வி பதில் மிகவும் பயன் உள்ளதாக இருக்கும்.மிகவும் நகைச்சுவையாக இருக்கும் அதேவேளை இல் இந்த வரி களை நாம் கட்டுகிறோம் என்பதில் வருத்தம் இருக்கத்தான் செய்கிறது.

1) என்ன வேலை செய்கிறாய் ?
வியாபாரம் -அப்படியென்றால் PROFESSIONAL TAX கட்டு

2) வியாபாரத்தில் என்ன வேலை செய்கிறாய் ?
பொருட்களை விற்கிறேன்-ஓ அப்படியா ,SALES TAX ஐ கட்டு.

3) எங்கிருந்து பொருட்களை வாங்குகிறாய் ?
வெளிநாட்டில் மற்றும் மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து —>அப்படியா ,சரி CENTRAL TAX மற்றும்
CUSTOMS DUTY TAX ஐ கட்டு.

4) பொருட்களை விற்பதன் மூலம் உனக்கு என்ன கிடைகிறது ?
வருமானம் (INCOME )-நன்று INCOME TAX ஐ கட்டு

5) பொருட்களை நீயே தயார் செய்து விற்கிறாயா ?
ஆம்.
எங்கு தயார் செய்து விற்கிறாய் ?
FACTORY இல்.
அப்படி என்றால் ,EXCISE DUTY இனை கட்டு .

6) உன்னிடம் FACTORY இருக்கிறதல்லவா ?
ஆம் . -அப்படியென்றால் ,FIRE TAX மற்றும் MUNICIPAL டக்ஸ் ஐ கட்டு.

7) உன்னிடம் வேலை ஆட்கள் இருகிறார்களா ?
ஆம் -சரி STAFF PROFESSIONAL TAX ஐ கட்டு.

8) மில்லியன் கணக்கில் பணம் சம்பாதிகிறாயா ?
ஆம் .அப்படி என்றால் TURNOVER மற்றும் ALTERNATE TAX இனை கட்டு .

9) 25000 உனது வங்கியில் இருந்து மொத்தமாக எடுகிறாயா.
ஆம் .-CASH HANDLING TAX இனை கட்டு .

10) உன்னுடைய CUSTOMER ஐ வெளி இல்(ஹோட்டல்) அழைத்து செல்கிறாயா ?
ஆம்.FOOD மற்றும் ENTERTAINMENT TAX இனை கட்டு .

11) நீ யாருக்காவது சேவை தருவது /மற்றும் சேவை) இனை வாங்குகிறாயா(service given or taken )
ஆம் . -சரி -SERVICE TAX ஐ கட்டு .

12) யாருக்காவது பரிசு கொடுத்தாய ?
ஆம். அப்படி என்றால் ,GIFT TAX ஐ கட்டு.

Leave a Reply