Tag: காராமணி

சிறுநீர் எரிச்சலா? இந்த கீரையை இப்படி சாப்பிடுங்க..!

கீரைத்தண்டின் சுவை விளைகின்ற இடத்திற்கு ஏற்றபடி அமையும். கீரைத் தண்டின் தடிப்பான வேர்களிலும் சத்துகள் இருக்கிறது. அதனால் மேல் தோலை…